Sbírky

Textilní banka.cz vyhlašuje ve spolupráci s kraji, městy, obcemi, školami a jinými organizacemi pravidelné humanitární sbírky textilu. Dárci však mohou přinášet dary mimo předem vyhlášené termíny do sídla Textilní banky. Podporujeme aktivní dárce v jejich snaze přispět na činnost naší organizace. Jména všech dárců průběžně zveřejňujeme na webových stránkách a ve výroční zprávě. Všem dárcům, malým i velkým, za jakoukoliv podporu děkujeme.