Města Obce Školy

Dovolujeme si Vás oslovit s prosbou či nabídkou pomoci pro námi pořádané humanitární akce.

Jsme Textilní banka.cz, z.ú., nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je přispívat ke zlepšování kvality života a zlepšování životního prostředí. Svým zaměřením působíme v oblasti sociální, humanitární, výchovně-vzdělávací a environmentální.

V rámci spolupráce s jinými nestátními neziskovými organizacemi se Textilní banka.cz aktivně zapojuje do humanitárních a sociálních projektů jak u nás, tak i v zahraničí s cílem zlepšit kvalitu života obyvatel.

Naší základní činností je humanitarní sbírka šatstva, kterou bychom rádi uskutečnili ve Vašem městě.