Sbírka šatstva – Vsetín

Ve dnech 17. – 19. května proběhla humanitární sbírka šatstva ve Vsetíně pod záštitou Diakonie Vsetín. Občané, kteří textil přinášeli pomáhají nejen šetřit životní prostředí, ale především bude sloužit na pomoc potřebným spoluobčanům. Naše organizace Textilní banka z.ú. byla sbírce přítomna a část sbírky, která nebyla na místě uskladněna nebo ihned přerozdělena, převezena do našich skladů Textilní banky. U nás bude šatstvo přebráno a uskladněno pro další přerozdělení potřebným občanům. Touto cestou chceme Diakonii Vsetín poděkovat a velmi se těšíme na spolupráci i v dalších letech.