Spolupracujeme

Našim cílem je navázat spolupráci s jinými nestátními neziskovými organizacemi, které svým konceptem odpovídají naší činnosti – shromažďování, třídění a přerozdělování textilu ve prospěch osob sociálně slabých a zároveň organizací, které v rámci své působnosti podporují jak sociální a humanitární projekty v České republice, tak také v zahraničí. Námi přetříděný textil putuje do sociálních šatníků zpřátelených organizací – ADRA.  Charita s působností v jednotlivých lokalitách, kde slouží nikoli ke komerčním účelům, ale pomoci sociálně slabým. Textilní banka.cz se zavazuje, že takto darovaný textil není určen ke komerci, nýbrž napomáhá k zajištění stability života sociálně slabých obyvatel.

Podporujeme nejen organizace, ale také jednotlivce, kteří pomoc potřebují a to ve spolupráci se sociálními pracovníky měst a obcí, azylových domů, ubytoven, nocleháren.