Aktuální sbírky

Rádi bychom veřejnost informovali o právě probíhajících, ale i plánovaných sbírkách charitativní sbírky šatstva pro pomoc potřebným pod záštitou Textilní banky. Ve dnech 15.5. – 25.5.2017 proběhla sbírka v Bruzovicích za významné podpory místních hasiču, kterým touto cestou za pomoc děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Další plánovaná akce se bude konat 10.6.2017 v Zašové opět za pomoci místních hasičů a 19.6. – 24.6.2017 v Březolupech vždy od 8 – 12hod. za pomoci hasiču.  Také dne 25.5. 2017 proběhla charitativní sbírka v Poličce. 

Všem dárcům srdečně děkujeme.

Textilní banka z.ú.